Gigilli Cookware Logo

Bu çalışma wordmark logo olarak tasarlanmıştır.

Çalışma genel yapı itibarı ile düz bir yazı stilinde tasarlanmıştır. İlk görüşte okunabilirlik ön planda tutularak tasarlanan çalışmada i harfleri bulundukları konuma göre farklı biçimlerde resmedilmiştir.

Çalışmanın son 4 harfi ayrıca incelendiğinde sektörel işaretçi bir tencere silüeti resmedilmek istenmiştir.

Çalışmanın tümünde kalın harfler kullanılarak güçlü, sağlam bir marka imajı desteklenmiştir. Oval kenarlar ile samimi marka algısı ve ince detaylarla yaratıcı bir marka algısı pekiştirilmiştir.

Orvigor Group Logo

Bu çalışma wordmark logo olarak tasarlanmıştır.

Çalışmada tüm harfler küçük olarak kullanılarak samimi, bir firma algısı oluşturulmak istenmiştir. Yazı stilinde kalın harflerin kullanılması sağlamlık, güçlü yapı gibi algıları desteklerken “g” harfinin farklı çizimi ile detaycılık, sıcaklık ve samimiyet gibi algılarda öne çıkarılmıştır.

Tipografik açıdan incelikle ve minimal bir yaklaşım benimsenerek tasarlanan bu logoda harflerin küçük kullanılması ve oval yapısı modern çizgiye işaret etmektedir. Alışılagelmişin dışında çizilmiş “g” harfi, firma isminde geçen o harfleri ile yansıma oluşturmakla beraber gülen bir yüz silüetinide gizli bir şekilde içinde barındırmakta.

Firma isminin bütünü dışında özellikle İngilizce’de harekete geçmek (gitmek, başlamak, girmek vb.) manasında sıkça kullanılan, “go” kelimesine dikkat çekilerek firmanın dinamik yapısına atıfta bulunulmuştur.

Mila Beauty Collagen Logo

Kuğu çiftinin göl ortasında birleşmesi sonucu aldıkları şekilden ilham alınarak üretildiği iddia edilen kalp sembolü; sadakat, sevgi ve özverinin temsilcisi olmuştur. Diğer bir hipoteze göre kalp sembolü kadını ve pelvisi temsil etmektedir. Antik Yunan zamanın Afrodit adına yapılan tapınaklarda görülen sembol, modern kalp sembolünün başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Bu logo çalışmasında markanın hedef kitleye vadettiği “güzellik, gençlik ve cildin elastikiyeti„ gibi kazanımları; Çalışmamızda kullandığımız zerafeti, duruşu ve genel kanı ile güzelliği ile bilinen Kuğu Kuşuna atıfta bulunacak şekilde “Kalp„ işareti ile sembolize etmeye çalıştık. Bu sembolü “Mila„ kelimesinin baş harfi olan M formuna dönüştürerek markanın logosunda kullandık.

Borka Metal Logo

Borka; kurumsal markalaşmayı vizyon edinmiş, sektörüne taze kan olabilecek; çalışanlarında, iş ortaklarında, müşterilerinde oluşturmak istediği kimlik algısı; tutarlı, güven veren, başarılı ve kaliteli bir marka.

Bize göre marka konumlandırması bu şekilde olduğu için mavi rengin pazarlamadaki anlamıyla bütünleşen bir yapı söz konusu. Mavi; temizlik, güvenilirlik, samimiyet, bilgelik ve profesyonellik gibi çok geniş bir yelpazede çeşitli anlamlar içerir. Doğadan bir renk olarak denizi, okyanusu ve gökyüzünü hatırlatması nedeniyle rahatlatıcı bir etkiye sahip olan mavi, sonsuzluğun simgesidir. Ayrıca güven sağlayıcı bir renk olma özelliği taşır.

Logo tasarımında “Borka” yazısı düz bir şekilde yazılarak markanın logodaki  okunulurluğunu arttırmak amaçlanmıştır. Logo metal-sac rulolarına ve marka isminin baş harfine atıfta bulunulan bir amblem ile desteklenmiştir. Amblemde sektörel bir tabir olan dilme işleminide anlatmak amaçlı ortadan kesik olarak çizim yapılmıştır.

Mogu Mogu Logo

Mogu Mogu bebek tekstili ile ilgili ürünler üreten bir marka olduğu için logo çalışmamızda sıcaklık ve samimiyet hissini verecek turuncu rengini kullandık.

Logo kelime işaretli (logotype) bir şekilde hazırlanmıştır. Neşeli ve hareketli bir font ile ikileme şeklindeki marka ismi içi içe geçirilerek resmedilmiştir. “o” ve “g” harfleri diğer harflerden ayrı gözlemlendiğinde gülen yüz şekli verilmek istenmiş ve bu şekilde marka memnuniyeti algısı pekiştirilmiştir. Ek olarak yavrusunu kucaklayan bir anne gibi resmedilmek istenen g harfinin içine geçirilmiş ikinci mogu kelimesi ile güven hissi de ayrıca vurgulanmak istenmiştir.

Seles Kuru Temizleme Logo

Askı ikonu ile sektörüne işaret edilmek istenen Seles markası logosu kombinasyon bir logo olarak tasarlanmıştır. Seles yazısının fontu bulunduğu bölge ve hitap ettiği müşteri portföyü göz önünde bulundurularak serifsiz modern bir çizgide tasarlanmıştır. Görsel denge ve ismin içindeki aynalama harfler (se – se) göz önünde bulundurularak l harfi logoya tam olarak ortalanmıştır. Daire formunu oluşturmak için kuru temizleme yazısı Türkçe ve İngilizce olarak logoda tamamlayıcı olarak kullanılmıştır. Logo temizlik ve tazelik hissini pekiştirmek için mavi ve yeşil renkleriyle hazırlanmıştır.

Runner Yiyecek İçecek İşletmeciliği Logo

Runner restoran işletmeciliği konusunda hizmet ve eğitimler veren bir marka. Logo kombinasyon bir logo olarak tasarlanmıştır. Markanın logosunda modern, serifsiz ve kıvırımlı bir yazı karakteri kullanılarak hız algısı ve sürekli gelişen sektöre yön veren yapı gösterilmek istenmiştir. Yazının etrafında incelip kalınlaşan çizgi ile yine sektördeki masa ve masa örtüsü resmedilmek istenmiş, ek olarak aynı çizgide markanın eğitim yönüne de vurgu yapmak için dörtgenin sol üstü boş bırakılarak bir dosyaya tutturulmuş ataç resmedilmek istenmiştir. Logo; temizlik, güvenilirlik, samimiyet, bilgelik ve profesyonellik gibi anlamlar içeren mavi renkte hazırlanmıştır.

Denge Müşavirlik Logo

Denge Müşavirlik logosu kombinasyon bir logo olarak tasarlanmıştır. Logonun amblemi; D harfi içerisine yerleştirilmiş sektörel işaretçiler ile hazırlanmıştır. Tüylü divit ile markanın müşavirlik statüsü resmedilmek istenmiş, terazi ile de denge ismine atıfta bulunulmuştur. Ek olarak denge anlamını pekiştirmek için d harfi ikiye bölünerek renklendirilmiştir. Marka güvenilirlik, bilgelik ve profesyonellik gibi anlamlar içeren ve sektöründe çoğunlukla kullanılan mavi renginin iki tonu ile hazırlanmıştır.

Babyes Logo

Babyes bebek araç gereçleri üreten bir marka. Logo kelime işaretli (logotype) bir şekilde hazırlanmıştır. Markanın verdiği memnuniyet algısı ortaya çıkarılmak için harflerin formları kullanılarak öncelikle gülen bir yüz resmedilmeye çalışılmıştır. Kalite algısını ön plana çıkarmak için a harfi düz yazıdan ayrıştırılarak ön plana çıkarılmak istenmiştir (çoğunlukla kullanılan A Kalite terimi vurgusu için). İngilizcede evet anlamına gelen yes kelimesi tüm dünyada olumlu bir ifade olarak kullanıldığı için marka ismi logoda ikiye bölünerek yes kelimesi de ayrıca vurgulanmıştır. Logoda sıcaklık ve samimiyet hissini vermek için turuncu rengi ile logo hazırlanmıştır.

Casa Royal Mutfak Malzemeleri

Amblemde iç içe geçmiş marka isminin baş harflerini içeren “C” ve “R” harfleriyle tasarlanmıştır. Bu harfleri çevreleyen ikinci halka ise markanın ticari faaliyet konusu olan tencere vb. ürünlerin alt tabanını çağrıştırması için eklenmiştir. Son olarak Casa Royal kelimesinin anlamı ile faaliyet gösterilen sektörü bağdaştırmak amacıyla; kral tacı figürü “şef şapkasına” benzetilerek; amblemde “En İyi Ev Şeflerinin Kullandığı Marka” anlamına atıfta bulunulmuştur.

Logoda Casa Royal yazısı bir ahenk yakalanmak üzere çift font kullanılarak oluşturulmuştur. Casa yazısı anlamı göz önünde bulundurularak sağlam bir ev ifadesi çıkartılmak amaçlı ince bir font ve büyük harfler kullanılarak yazılmıştır. Royal kelimesi anlamı bakımından güç ve kalite hissini verdiği için daha samimi bir hava katılarak el yazısı ile bir bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır. Kullanılan renk ile değerlilik ve güven hissi verilmek istenmiştir.

Menü